O nama
Članovi
Kontakt

Pišite nam na adresu:

info@rc-zagreb-medvedgrad.hr

The Esplanade
Mihanovićeva 1
10000 Zagreb

Gordan Akrap

Dr.sc. Gordan Akrap rođen je 1966, odrastao je u Splitu gdje se školovao do odlaska u Zagreb krajem 1988.  Dragovoljac je Domovinskog rata od 1990. za što je odlikovan s više odličja i medalja. Tijekom karijere u vojnom i diplomatskom sektoru završio je niz stručnih i specijalističkih osposobljavanja. Diplomirao je i na jednogodišnjem studiju Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova RH. Diplomirao je 1994. na zagrebačkom FER-u (tada ETF). Doktorsku diseratciju na temu „Informacijske strategije i operacije u oblikovanju javnog znanja“ obranio je 2011. Ima zvanje znanstvenog suradnika od 2014. Pokretač je i organizator „Zagrebačkog Sigurnosnog Foruma“. Član je uredništva časopisa „National Security and the Future“ izdavača Udruge sv. Jurja te časopisa „Hrvatska filatelija“ izdavača Hrvatskog filatelističkog saveza. Autor je većeg broja knjiga i članaka iz međunarodne, nacionalne i korporativne sigurnosti te Domovinskog rata u domaćim i inozenim publikacijama. Osnivač Instituta za istraživanje hibridnih sukoba. Oženjen, otac dvoje djece.

Više

Tome Antičić

Dr Tome Antičić rođen je 1969 u Splitu. Diplomirao je fiziku na Sveučilištu u Londonu, magistrirao na Cambridge sveučilištu, a doktorirao iz polja eksperimentalne fizike čestica na Johns Hopkins sveučilištu. Od 1997. je zaposlen na Institutu Ruđer Bošković, najvećem hrvatskom znanstvenom institutu, gdje je bio aktivan na NA49, ALICE, i NA61 kolaboracijama  na CERN-u, Ženeva. Vodio je ili je bio dio više FP7 i Obzor2020 projekata koji su se odnosili na detektore, senzore, i fizike čestica. Ravnateljem IRB-a postaje 2012. godine, i na istu funkciju je reizabran 2016. godine. U kolovozu 2017. godine postaje državni tajnik za znanost i EU fondove u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Oženjen je i ima jednog sina.

Više

Emir Bahtijarević

EMIR BAHTIJAREVIĆ rođen je 1967.g. u Sinju. Odrastao je i školovao se u Zagrebu gdje je završio Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Odvjetnik je od 1995., a u studenom 2009. imenovan je Managing Partnerom u odvjetničkom društvu Divjak, Topić & Bahtijarević (DTB). Uvaženi je mentor interdisciplinarnih odvjetničkih timova koji podupiru poslovanje međunarodnih klijenata u sektoru nekretnina i projektnih ulaganja, s naglaskom na trgovačke centre, infrastrukturne i turističke objekte te energetske projekte koji uključuju i obnovljive izvore energije.

Dugogodišnji klijenti njegove tvrtke su međunarodni i domaći investitori, razvojne građevinske tvrtke, financijske institucije i fondovi, multinacionalne kompanije i vladina tijela za koje upravlja projektima vezanima za projektno financiranje/ nekretnine, energetiku i infrastrukturu. Član je brojnih stručnih udruženja te Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore. Visoko rangiranu poziciju na tržištu odražava stalnim nagradama i „top-tier“ rangiranjem vodećih neovisnih evaluatora, uključujući Chambers & Partners, Legal 500 i IFLR1000.

Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

Više

Damir Bekić

Dr.sc. Damir Bekić rođen je 1975. u Zagrebu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Građevinskom fakultetu u Zagrebu gdje je trenutačno zaposlen kao izvanredni profesor. Znanstveni i stručni rad ostvaruje u području riječne hidraulike i morfologije, hidrologije i pomorske hidrotehnike. Kao zamjenik voditelja i suradnik sudjelovao na nekoliko znanstvenih projekata te u organizaciji međunarodnih skupova i simpozija. Ključni je ekspert na nizu europskih infrastrukturnih projekata i studija izvodljivosti. Voli muziku i sportske aktivnosti, a rekreativno se bavi košarkom, skijanjem, plivanjem i ronjenjem. Oženjen je i otac dvoje djece.

Više

Neven Bulić

Dr.sc. Neven Bulić rođen je u Rijeci gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na kojem je magistrirao i doktorirao.

Poslijedoktorsko usavršavanje je odradio na Institutu za elektromotorne pogone i energetsku elektroniku Svučilišta Johannes Kepler u Linzu.  2012 godine dobio je priznanje za svoj rad od strane tvrtke Texas Instruments „Young Professional Educators Award for Excellence in Embedded Processing“. 

Trenutno je zaposlen na radnom mjestu izvanrednog profesora na Tehničkom fakultetu, a ujedno je voditelj Laboratorija za automatiku i robotiku. Bavi se istraživanjima u području reguliranih elektromotornih pogona i digitalnih sustava upravljanja. Voditelj je nekoliko međunarodnih znanstveno istraživačkih projekta financiranih od strane industrijskih partnera.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Više

Hrvoje Čeović

Dr.sc. Hrvoje Čeović, rođen u Slavonskom Brodu 1967. Supruga prof. dr. sc. Romana Čeović, dvije kćeri. Osnovnu i prva dva razreda srednje škole pohađa u Slavonskom Brodu. U trećem i četvrtom razredu  srednje škole odlazi na učeničku razmjenu u SAD i u Belgiju. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1991. godine gdje prima Dekanovu nagradu i Nagradu za najboljeg studenta Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je i doktorirao ekonomske znanosti na Wirtschaftsuniversitat Wien u Austriji. Govori engleski, njemački, francuski i holandski jezik. Zapošljava se 1991. u Voest Alpine Industrianlagenbau u Linzu, Austrija a od 1992. do danas radi u multinacionalnoj korporaciji Procter & Gamble gdje obavlja različite dužnosti iz područja marketinga i prodaje na tržistima Europe, Afrike i Azije. Trenutno je komercijalni direktor za područje Srednje Europe.

Više

Branko Cindro

Branko Cindro rođen je 7.2.1960. u Splitu i potomak je stare plemičke obitelji iz 13. stoljeća. Oženjen je i otac je jednog djeteta. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu (elektro strojarstvo i automatizacija) 1984. u Zagrebu, a specijalizaciju je obavio u SSSR-u te je nakon školovanja radio u Institutu Rade Končar kao ekspert za protueksplozijsku zaštitu. 1990. godine osnovao je privatnu tvrtku Laserplus s područja dizajna i izdavaštva koju i danas vodi. Član je kluba od osnutka 2008., a Predsjednik je bio u rotarijanskoj godini 2010./2011.

Više

Nenad Debrecin

Više

Goran Dubravčić

Goran Dubravčić rođen je 1979. Osnovnu školu i matematičku gimnaziju pohađao je u Samoboru nakon čega upisuje Ekonomski faklutet u Zagrebu. Dodatnu stručnu edukaciju završio je na Missouri State University, USA, gdje u prosincu 2003 stječe titulu MBA. Profesionalnu karijeru gradio je kroz farmaceutski sector obnašajući razne managerske funkcije u domaćim I internacionalnim farmaceutskim kompanijama. Od 2009. postaje članom Altium S.A., Švicarske internacionalne kompanije koja je jedan od največih distributera analitičke opreme u regiji, prvo kao General Manager za Hrvatsku a od 2018. kao Executive Vice President grupacije. Goran je oženjen sa suprugom Martom i ima troje djece.

Više

Sergio Galošić

Sergio Galošić rođen je 1979. godine u Zadru gdje pohađa osnovnu i srednju školu, 1997 upisuje Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu gdje stječe titulu mag. Ing. strojarstva. Profesionalnu karijeru započinje u nuklearnoj industriji u INETEC-Institutu za nuklearnu tehnologiju gdje obnaša razne funkcije od razvojnog inženjera u R&D odjelu za razvoj robotskih sustava za nerazorno ispitivanje vitalnih komponenti nuklearnih elektrana do direktora društva INETEC u periodu od 2012. do 2016. godine. Svoju profesionalnu karijeru nastavlja u tvrtki Klimaoprema d.d. na funkciji predsjednika uprave, društvu čija djelatnost se bazira na kompletnom inženjeringu, razvoju i proizvodnji čistih prostora (operacijskih sale i čisti prostori farmaceutskih pogona) te HVAC sustava.

Više

Ivan Gjurašić

Ivan Gjurašić je odvjetnik u Zagrebu. Diplomu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stekao je 2006. Nakon toga, radio je na Trgovačkom sudu u Dubrovniku te za odvjetničko društvo Škarica i partneri iz Zagreba. 2010. osnovao je Odvjetnički ured Ivan Gjurašić koji se bavi građanskim, radnim i ovršnim pravom. Voditelj je podgrupe za izradu pravnog okvira – smjernica za regionalni razvoj klastera u RH pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Član je Suda časti u Hrvatskom društvu lobista. Govori engleski, ruski, španjolski i talijanski jezik.

Više

Ivica Grbac

IVICA GRBAC, dr.sc., dipl. ing., redoviti profesor u trajnom zvanju. Rođen je 4. veljače 1955. godine u Staroj Sušici. Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, na Drvnoindustrijskom odjelu diplomirao je početkom 1978. Magistrirao je 1985, a doktorsku disertaciju obranio je 1988. na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Osnovna mu je znanstvena i nastavna djelatnost vezana za dizajn, konstrukcije proizvoda i tehnologiju finalnih proizvoda te kvalitetu namještaja i interdisciplinarnu problematiku zdravog i odmornog spavanja, tj. za područje namještaja i medicine. Ukupna znanstveno-nastavna djelatnost dr.sc. Ivice Grbca tijekom 35 godina obuhvaća više od 170 znanstvenih radova i više od 490 stručnih radova, od toga preko 170 stručnih predavanja na skupovima, 40 studija ili projekata, te 3 priručnika, od kojih jedan u suautorstvu, dva poglavlja u knjizi, dva sveučilišna udžbenika "Ojastučeni namještaj" i "Krevet i zdravlje" te dvije skripte interdisciplinarne problematike medicine i namještaja. Jedan je od autora monografije Pola stoljeća drvnotehnološke nastave i koautor monografije Jela i Bukva. U listopadu 2002. godine imenovan je pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva. Od 2008.  godine posebni je savjetnik potpredsjednika vlade i ministra u MRRŠVG za područje šumarstva, lovstva i drvne industrije. Dužnost prodekana obnaša do 30. rujna 2000., a od 01. listopada 2000. izabran je za dekana Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik nagrade HAZU - „ Josip Juraj Strossmayer“ za najbolje znanstveno djelo - udžbenik „Krevet i zdravlje“ s područja tehničkih znanosti objavljen u 2006. godine. Dobitnik priznanja za životni doprinos razvoja drvnoj sektora. Dobitnik Zlatne medalje za inovaciju „Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja“ 14. Međunarodna izložba inovacija 20-22.listopada 2016. ARCA.  Uz srebrnu medalju na INNOVA BRUSSELS 2016., inovacija je dobila još dvije nagrade: odličje i priznanje Nacionalne uprave za znanstvena istraživanja i inovacije rumunjskog Ministarstva obrazovanja i znanstvenih istraživanja, za visoki znanstveni i tehnološki stupanj izuma; te odličje i Posebnu nagradu za izum od Rumunjske udruge za nekonvencionalne tehnologije. Bio je član i još je u 30 raznih udruga. Strani jezici: njemački, engleski, ruski. Oženjen je i ima kćer i sina. Hobi: lov

Više

Igor Grgičević

Više

Davor Inđić

DAVOR INĐIĆ rođen je 1967.g. u Karlovcu. Odrastao je i školovao se u Karlovcu i Zagrebu gdje i diplomira na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Kao stipendista, prve generacije američke Ron Brown fondacije, magistrira (MBA) međunarodne financije i bankarstvo na Sveučilištu California State University.

Karijeru započinje u Zagrebu u Ujedinjenim Narodima, Philip Morris-u i nastavlja u Merrill Lynch-u u Oaklandu, Kaliforniji. Karijeru nastavlja, u Londonu, u Europskoj Banci za Obnovu i Razvitak (EBRD). Kao bankar EBRDa radi na projektnom financiranju infrastrukture, te nastavlja karijeru u EBRDu na funkciji Principala zaduženog za sektor ekološke infrastrukture za područje Centralne i Jugoistočne Europe. U razdoblju 2012-2016 član je Investicijskog odbora Međunarodnog Municipalnog Razvojnog Fonda.  Danas radi kao EBRD Portfolio Direktor za sektor infrastrukture za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Rumunjsku.  

Oženjen i otac dvije kćeri.

Više

Stipislav Jadrijević

Prof.dr. sc. Stipislav Jadrijević, rođen je 1965. Osnovnu i srednju školu završio je u Sinju, a diplomu je stekao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Stipislav je bio dragovoljac Domovinskog rata nakon kojeg je specijalizirao opću kirurgiju, magistrirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pa doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zatim odlazi na stručno usavršavanje u Sveučilišnu bolnicu Monash u Melbourn, a kasnije u Budimpeštu i Berlin. Dobitnik je brojnih priznanja među kojima je godišnja nagrada grada Zagreba za postignuća u medicini i godišnja nagrada grada Sinja. Objavio je više znanstvenih radova, bio je predavač na nizu kirurških kongresa u zemlji i inozemstvu. Predstavnik je Hrvatske u EPAC-u (Eurotransplant Pancreas Advisory Committee). Voditelj je kirurgije probavnog trakta u KB Merkur i radi kao profesor na veleučilištu u Zagrebu.

Više

Berislav Jelinić

Berislav Jelinić je istraživački novinar sa dvadeset godina radnog iskustva u vodećim hrvatskim tiskanim i elektroničkim medijima. Diplomirani je kriminalist sa stečenim zvanjem EMBA nakon završene Cotrugli Business School, te s apsolviranim studijem novinarstva i apsolviranim magisterijem međunarodnih odnosa. Radio je kao novinar i urednik u tjednicima Globus, Studio, Arena, Nacional, Aktual, dnevnim novinama Jutarnji list, na OTV-u, te autorski surađivao na projektima emitiranim na HTV-u i TV Mreži. Bio je direktor i jedan od glavnih pokretača tjednika Aktual, jedinog medijskog projekta koji se na novinskom tržištu pojavio i do 2014. opstao u vrijeme recesije.

Početkom 2014. izdao je zapaženu knjigu pod naslovom Zašto je ubijen Ivo Pukanić, koja se prodala u više od dvije tisuće primjeraka, dok je dodatne tri tisuće primjeraka otkupio izdavač tjednika Nacional. U prvoj polovici 2014. Jelinić je otkupio brendove tjednika Nacional i ostalih izdanja koja je izdavala NCL Media Grupa. Koncem 2014. nastavio je izdavati tjednik Nacional, putem tvrtke Nacional News Corporation. Trenutno je glavni urednik Nacionala, te suvlasnik i direktor tvrtke izdavača tog tjednika.

Jelinić je ekspert za krizno komuniciranje, koji je zbog svog dubinskog poznavanja stanja na hrvatskoj društvenoj, političkoj i medijskoj sceni samo u zadnje dvije godine više od 50 puta gostovao u prime-time terminina vodećih nacionalnih televizija. Godinama je aktivan u nevladinom sektoru vezanom uz razvoj transparentnosti pravosuđa, savjetovao je inozemne odvjetničke kuće koje zastupaju zemlje članice EU i druge inozemne klijente. Jelinić je također surađivao sa više desetaka međunarodnih novinara (uključujući pojedince kao što su Mark Schapiro, Carlotta Gall, Nicholas Wood, Ian Traynor, Claudio Gatti, Solomon Moore, Josef Redl, Blaž Zgaga...) Tijekom posljednjih par godina savjetovao je i neke hrvatske i inozemne tvrtke vezano uz njihovo poslovanje i upravljanje u kriznim situacijama. Među ostalim, tijekom 2006. pridonio je istraživanju Amnesty Internationala u radu na izvještaju pod nazivom Dead on time – arms transportation, brokering and the threat to human rights. Tijekom 2004. surađivao je sa Institutom za izvještavanje o ratu i miru iz Londona.

Oženjen je i otac dva malodobna sina.

Više

Ivan Juraga

Prof.dr. Ivan Juraga rođen je u Šibeniku 1952. Diplomirao je 1976. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu. Na Fakultetu radi od 1980. Doktorsku disertaciju je obranio 1994. Posebno područje znanstvenog i stručnog rada mu je izučavanje složenih lokalnih korozijskih pojava u području zavarenih spojeva od nehrđajućih čelika. Prije sveučilišne karijere radio je kao inženjer zavarivanja na gradnji Slovenskog plinovoda, dionica 100 km, izgradnji Naftnog terminal na otoku Krku i Naftnog kompleksa Arzew u Alžiru. Od 2007.-2010. bio je direktor Centra za transfer tehnologije Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a od 2010.-2014. bio je Dekan fakulteta. Sa svojim kolegama koautorima objavio je knjigu “Reparaturno zavarivanje”, 1993. ”Pogreške u zavarenim spojevima” (četiri izdanja), posljednje izdanje 2015. i “Korozija i zaštita premazima”, 2014. Oženjen je I ima sina I kćer. Koristi se engleskim i njemačkim jezikom.

Više

Domagoj Lakoš

Domagoj Lakoš Jezičnu školu završio u Splitu, diplomirao na Ekonomskom fakultet u Zagrebu nakon čega otišao u Boston, SAD. Na Babson College, F.W. Olin Graduate School of Business, stekao zvanje MBA iz međunarodnog marketinga 1993. Profesionalnu kariju gradio nekoliko godina u SAD, te od 1997. djeluje u advertising industriji u Hrvatskoj na raznim funkcijama. Od 2007. direktor i suosnivač oglašivačke agencije Innovo DDB u sklopu međunarodne mreže DDB Worldwide. Govori engleski i talijanski. Oženjen, otac dvoje djece.  

Više

Stjepan Lović

Stjepan Lović rođen je 1981. godine u Splitu. Odvjetnik je od 2007. godine, a od 2014. godine je Managing Partner u Odvjetničkom društvu Grubišić & Lović & Lalić iz Zagreba. Ima široko iskustvo u trgovačkom pravu, poreznom pravu, arbitražnom pravu, pravu tržišnog natjecanja i M&A postupcima. Sudjelovao je na brojnim projektima za različite domaće i strane klijente koji uključuju trgovačke i korporativne transakcije, pravne due diligence postupke i M&A postupke. Posebno je stručan u pitanjima otklanjanja nelikvidnosti trgovačkih društava s iskustvom izrade stečajnih planova u stečajnom postupku i planova restrukturiranja u predstečajnom postupku. Ujedno je i stečajni upravitelj. Trenutno pohađa doktorski studij trgovačkog prava i prava društava pri Pravnom fakultetu u Zagrebu, te radi na doktorskoj disertaciji iz područja arbitraže. Aktivno se služi engleskim jezikom.

Više

Nikša Luetić

Nikša Luetić rođen je 11. ožujka 1959. u Dubrovniku. Nakon završene gimnazije odlazi na studij strojarstva na FSB u Zagreb gdje diplomira 1984. Područje profesionalnog djelovanja su visokotlačni, plinski procesni i zračni kompresori. Po preseljenju u Austriju 1989. vodi obiteljsku tvrtku koja se bavi kompresorskom tehnologijom. Član je Rotary cluba Zagreb Medvedgrad od začetaka 2007. Od rane mladosti hobby mu je radioamaterizam.

Više

Damir Markučič

Dr.sc. Damir Markučič je profesor na Zavodu za kvalitetu Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) Sveučilišta u Zagrebu. Posvećen je istraživanjima u području metoda i tehnika nerazornih ispitivanja s posebnim naglaskom na aspektu pouzdanosti primjene nerazornih ispitivanja te karakterizacije materijala. Uvodeći u primjenu suvremene metode i tehnike nerazornih ispitivanja njeguje široku suradnju i s drugim tehničkim i netehničkim područjima poput: kemijskog inženjerstva, prehrambenih tehnologija, restauratorstva te analize i ispitivanja umjetničkih i arheoloških artefakata. U širem kontekstu područje od interesa su mu sustavi upravljanja kvalitetom, kako u visokom obrazovanju tako i u ispitnim laboratorijima te inspekcijskim i certifikacijskim tijelima. U Klubu je od samoga začetka okupljanja (ožujak 2007.); predlagatelj je imena Kluba - Zagreb Medvedgrad; tajnik Kluba u rotarijanskim godinama 2007./08. i 2008./09. te predsjednik Kluba u rotarijanskoj 2009./2010. Profile @ Linkedin

Više

Marin Medak

Marin Medak rođen je 1984. u Metkoviću. Srednju školu završava u Pločama, a daljnje obrazovanje na Ugostiteljsko-turističkom učilištu u Zagrebu.

Nakon pozicije Executive Sous Chef-a u Hotelu Lav Le Meridien u Splitu, otvara svoj prvi ugostiteljski objekt. 

Već dva desetljeća profesionalno kuha i radi u ugostiteljskom menadžmentu, upravlja sa pet prodajnih mjesta i vodi tim od preko 70 zaposlenika. 

Na domaćoj kulinarskoj sceni poznat kao predvodnik street food smjera, organizator velikih catering evenata te promotor korištenja kvalitetnih domaćih namirnica kroz suradnju s malim opg-ovima.

Pri Obrtničkoj komori predsjednik je komisije za polaganje ispita Majstor kuhar.

Jedan je od osnivača Nacionalne udruge ugostitelja i njen prvi predsjednik a sada aktivni član.

Veliki je ljubitelj svake vrste vozila, pa slobodno vrijeme provodi u potrazi za što starijim i zanimljivijim modelima.

Oženjen je i otac jedne kćeri.

Više

Saša Missoni

Dr.sc. Saša Missoni rođen je u Zagrebu 30.12.1975. godine.  Završio je PMF (Prirodoslovno-matematički  fakultet u Zagrebu) - smjer ekologija. Od 2003. radi na Institutu za antropologiju. Od 2011. obnaša dužnost ravnatelja Instituta, a 2015. godine je reizabran na istu dužnost za razdoblje od 4 godine. Tijekom svoje profesionalne i znanstvene karijere sudjelovao je i vodio  brojne domaće i međunarodne znanstvene i stručne projekte te sudjelovao u organizaciji te bio predsjednik brojnih međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Znanstveni i stručni interes je u području istraživanja biološke antropologije. Član je brojnih međuarodnih i domaćih strukovnih društava, od kojih u nekima obnaša dužnosti; a od 2010. godine član nadzornog odbora Hrvatskog antropološkog društva, od 2015. godine član je uprave Klastera personalizirane medicine, od 2017. godine član je upravnog odbora Hrvatskog društva za humanu genetiku, a od 2017. godine je predsjednik International Society for the Study of Human Growth and Clinical Auxology (ISGA).

Više

Luka Mjeda

Luka Mjeda rođen je 1952. u Zagrebu. Oženjen je te otac kćeri i sina. Fotografiju je otkrio i očaran je njome od 1975. Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1977. te je do 1980. radio je u Tvornici transformatora Končar. Od 1980. započinje karijeru samostalnog fotografa. Status samostalnog umjetnika dodijeljen mu je 1985. pri Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika.

Tijekom osamdesetih i devedesetih godina Mjeda surađuje s brojnim novinama i magazinima (Vjesnik, Danas, Start, Studio, Banka, Bug, Playboy, Kontura, Panorama (I), L'espresso (I), Elle (I), Los Angeles Times (SAD), a nakon toga se više posvetio umjetničkoj fotografiji (25 samostalnih i više od 50 žiriranih skupnih izložbi).

Mjeda je dobitnik fotografske nagrade TOŠO DABAC za 2007. godinu.

Osim fotografijom, bavi se i izdavaštvom te izdaje Grafičke mape “Hrvatska – Venezia” (1993.) i “Hrvatska – Venezia” (1995.) na venecijanskom bienalu; fotomonografiju “Luka Mjeda - C/B ZAGREB“ (2002.) u kojoj se javlja u svojstvu autora, urednika i izdavača; fotomonografiju “Luka Mjeda - LUKA I UMJETNICI“ (2006.) s portretima 80 hrvatskih likovnih umjetnika; fotomonografiju „HGK ZAGREB - BRUXELLES“ i dr.

Njegove umjetničke fotografije nalaze se u kolekcijama Moderne galerije (MG), Muzeja za umjetnost i obrt (MUO) i Muzeja suvremene umjetnosti (MSU) u Zagrebu, Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci te u privatnim kolekcijama.

Od 2007. do 2014. godine bio je Direktor Centra za dizajn (pri HGK) u Zagrebu.

Samostalan je umjetnik i Predsjednik Hrvatskog fotografskog centra u Zagrebu.

Više

Vedran Mornar

Prof.dr. Vedran Mornar je redoviti profesor na Zavodu za primijenjeno računarstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, gdje trenutno predaje nekoliko računarskih kolegija. Diplomirao je, magistrirao i stekao doktorat iz Računarstva na istom fakultetu. Kao Fulbrightov stipendist, proveo je akademsku godinu na University of Southern California, Los Angeles. Njegov je profesionalni i znanstveni interes u primjeni operacijskih istraživanja u stvarnim informacijskim sustavima te oblikovanju, razvoju i ugradnji informacijskih sustava. Od 2002. – 2006. bio je prodekan za nastavu, a od 2006. - 2010. dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

Više

Božidar Pankretić

Mr.sc. Božidar Pankretić rođen je Gaju 1964. godine. Magistrirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

Svoju stručnu karijeru započeo je u PIK-u Vrbovec. Bio je sudionik Domovinskog rata i nositelj Spomenice Domovinskog rata.

Član Hrvatske seljačke stranke je od 1992. godine. Bio je član Predsjedništva stranke, pa užeg Predsjedništva te potom član Glavnoga odbora.

Bio je dopredsjednik HSS-a i predsjednik Zagrebačke županijske organizacije HSS-a. Inicijator je osnivanja Hrvatskog seljačkog saveza. 1996. godine izabran je za podžupana Zagrebačke županije, godinu kasnije postao je zastupnik u Županijskom domu Hrvatskog državnog sabora, potom i dopredsjednik. Bio je i član Odbora za unutarnju politiku i lokalnu samoupravu.

Ministar poljoprivrede i šumarstva 2000. godine te zastupnik u saboru od 2003., a od 2007. godine ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a od 2009. godine i potpredsjednik.

Hrvatske vlade. 2011. godine odlazi iz politike i vlade te se posvećuje OPG-u Pankretić.

Više

Vinko Penezić

Vinko Penezić (Zagreb, 1959.) hrvatski je arhitekt s međunarodnim referencama. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 1982. Pohađao je postdiplomski studij teorije arhitekture kod prof. Ranka Radovića u Beogradu (od 1983. do 1990.). Od 1979. kontinuirano radi u zajedništvu s Krešimirom Roginom. 1991. osnivaju PENEZIĆ i ROGINA, arhitekti. Šest puta su nagrađeni na natječajima u Japanu, svaki puta inauguriravši neku novu eminentnu arhitektonsku temu. Za svoju prvu građevinu sagrađenu 1987., Plivalište Mladost u Zagrebu, osvajaju niz nagrada i priznanja.

Realiziraju brojne projekte različitih tipologija među kojima se ističu realizacije stambenih zgrada za stradalnike Domovinskog rata u Vukovaru i Novoj Gradiški, sakralni kompleksi u Dubrovniku i zagrebačkom Trnju, dječji vrtići Jarun u Zagrebu i Srdoči u Rijeci, trgovačko zabavni centar Dalmare u Šibeniku, Lanterna/svjetionik prijateljstva u japanskom Tokamachiju. Najznačajnije nagrade: Srebrna medalja svjetskog bijenala INTERARH, Sofija, 1987.; Velika nagrada Beogradskog salona arhitekture, 1988.; Nagrada 23. Zagrebačkog salona arhitekture, 1988.; nagrade “Viktor Kovačić” i“Bernardo Bernardi”, 1997.; Nagrada “Vladimir Nazor”, 2002.; Nagrada Grada Zagreba, 2005.; Nagrada “Ranko Radović” 2009.; Nagrada HAZU za likovnu umjetnost 2013.

Izlagali skupno i samostalno u zemlji i inozemstvu. Tri puta izlažu na Venecijanskom bijenalu, najprestižnijoj arhitektonskoj manifestaciji u svijetu. O njihovu radu u Hrvatskoj je objavljeno pet knjiga, a studija Nigela Whiteleya “P&R Digitalization of Reality” prva je knjiga o hrvatskim arhitektima publicirana u inozemstvu. Penezić se kontinuirano bavi arhitektonskom teorijom i kritikom. Bio je glavni urednik strukovnog glasila Čovjek i prostor od 1997. do 2000, te autor kolumne Izazovi prostora u Vijencu od 2001 do 2007. kao i istoimene knjige iz 2005. godine. Penezić je bio predsjednik Hrvatske komora arhitekata i inženjera od 2004. do 2005. godine. S Roginom 1989. osniva ljetnu školu arhitekture u Grožnjanu. Gostujući je profesor na University American College u Skopju te predavač na više japanskih sveučilišta. Odlikovan je redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića 2001. Sretno je oženjen i ima dva odrasla sina. Živi i radi u Zagrebu.

Više

Zoran Primorac

Zoran Primorac rođen je 1969. u Zadru. Supruga dr.dent med. Danijela Primorac,  otac dvoje djece.

Osnovnu i prva dva razreda srednje škole završio je u Zadru. Treći i četvri razred srednje škole završava u Zagrebu. Trenutno brani magistarski rad iz Međunarodnih odnosa i diplomacije na Sveučilištu Libertas u Zagrebu. Ima završen specijalistički stručni studij -st.tenis pri Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Profesionalni stolnotenisač zadnjih 30 godina. Nastupio na sedam Olimpijskih igara, te nosilac srebrne olimpijske medalje (Seoul ’88).Osvajač 21 medalje sa svjetskih i europskih prvenstava. Pobjednik Svjetskog kupa ’93 i ’97. Najuspješniji hrvatski sportaš 1988. i 1997. godine.

Dobitnik je državne nagrade “ Franjo Bučar” 1993. godine , a 1995. je odlikovan redom Danice Hrvatske s likom Franje Bučara.

Član je Komisije za sportaše Svjetske i Europske stolnoteniske federacije, te bivši dopresjednik Hrvatskog olimpijskog odbora.

Trenutno je trener i manager stolnoteniskog kluba “ UMMC” iz Ekaterinburga.

Više

Tomica Pustišek

Tomica Pustišek rođen je 1969. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1993. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije, bankarstvo i osiguranje, a 2002. godine na University of Edinburgh, Management School, stječe diplomu Executive MBA, smjer International Business.

Profesionalnu karijeru započeo je 1989. godine u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb, gdje obnaša razne funkcije, a u razdoblju od 2000. do 2009. godine član je Uprave banke. Karijeru nastavlja 2009. godine u Bank Austria Unicreditgroup, kao Executive Vice President Unicreditgroup, zadužen za Retail bankarstvo Unicredit Grupe u Srednjoj i Istočnoj Europi sa sjedištem u Beču, gdje živi i radi do 2012. godine. U razdoblju 2012. do 2014. suvlasnik je tvrtki Dobra vina d.o.o. i Dobar vinski bar d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, a od 2014. godine vlasnik je i direktor tvrtke za poslovno i upravljačko savjetovanje, TP Consultum d.o.o. iz Zagreba.

Oženjen, ponosni otac jedne kćeri.  

Više

Josip Roglić

Više

Igor Rudež

Doc.dr.sc. Igor Rudež, prim.dr.med., rođen je 23. rujna 1966. u Zagrebu, Hrvatska. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. , a tijekom studija je u dva navrata bio nagrađen Nagradom Rektora Sveučilišta za najbolji studentski znanstveni rad. Stručni ispit polaže 1992. godine te od tada radi na Odjelu za kardijalnu kirurgiju KBC Rebro kao znanstveni novak na projektu prof.dr. Željka Sutlića. Godine 1994. započinje specijalizaciju iz opće kirurgije na KBC Rebro, a 1996. prelazi u KB Dubrava. Specijalistički ispit iz opće kirurgije polaže 1999. Titulu magistra prirodnih znanosti iz područja biomedicine stekao je 1998., a doktora medicinskih znanosti 2005. U nekoliko je navrata tijekom 2001. i 2002. bio gostujući kirurg kod prof.dr. Hermanna Reichenspurnera u Hamburgu, Njemačka, na klinici University Medical Center Hamburg-Eppendorf. Godine 2007. polaže subspecijalistički ispit iz kardijalne kirurgije.

Godine 2011. stječe stručnu titulu „Primarijus“, te postaje Voditelj Odjela za koronarnu kirurgiju i kirurgiju aorte.
Godine 2012 stječe naslovno zvanje „Docent“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Predavač je na poslijediplomskim studijima na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao i na nastavi na engleskom jeziku za predmet „Kirurgija“. U KB Dubrava uvodi metodu endoskopske preparacije radijalne arterije, ugradnju biventrikularnih elektrostimulatora srca kroz mini-torakotomiju kao metodu liječenja kroničnog zatajenja srca, mjerenje protoka kroz graftove kao metodu kontrole kvalitete aorto-koronarnih prijemosnica (bypassa), rekonstrukciju korijena aorte uz prezervaciju aortnog zaliska, te E-vita open stent-graft u kirurgiji disekcije/aneurizme aorte.

Područja posebnih interesa su minimalno invazivna kardijalna kirurgija (operacije na kucajućem srcu bez uporabe stroja za izvantjelesni krvotok), kirurgija aneurizmi aorte, rekonstrukcija zalistaka te transplantacija srca. EuroTransplantov je auditor za bolesnike na hitnoj listi za transplantaciju srca.

Član je Editorial Bord-a stručnog i znanstvenog časopisa "The Heart Surgery Forum" citiranog u CC-u. Član je međunarodnih stručnih udruženja EACTS (European Association for Cardio-thoracic Surgery), ISMICS (International Society for Minimally Invasive Cardiac Surgery), STS (Society of Thoracic Surgeons), te CTSNet (Cardio-thoracic Surgey Network). Idejni je začetnik i organizacijski direktor #1 i #2 Heart Surgery Forum Meeting.Aktivni je sudionik Domovinskog rata, te je odlikovan „Spomenicom Domovinskog rata 1990-1992“ i „Redom hrvatskog pletera“.

Više

Dean Smolar

Dean Smolar jedan je od pionira održive energije, mobilnosti i prilagodbe klimatskim promjenama u Hrvatskoj, stručnjak za energetsku učinkovitost, održivu mobilnost i zelenu gradnju.

Rođen u Zagrebu, diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje kao dobitnik Rektorove nagrade i stipendije za nadarene studente. Dobitnik više nacionalnih i međunarodnih nagrada za inovacije. Nakon diplome upisuje i završava poslijediplomski studij iz Ekonomije i menadžmenta te upisuje i doktorski studij iz područja energetske učinkovitosti.

Profesionalnu karijeru provodi u nacionalnim i međunarodnim privatnim i javnim organizacijama na različitim funkcijama od stručnih do upravljačkih. Pokrenuo je i vodio nacionalno tijelo za energetsku učinkovitost i sektor za energetiku u nacionalnoj agenciji za energetiku, vodio brojne međunarodne projekte. Bio je angažiran pri izradi zakona te nacionalnih strategija iz područja energetske učinkovitosti i alternativnih goriva. Sudjelovao u pripremi financijskih instrumenata za programe obnove zgrada. Pokrenuo Nacionalni sustav za mjerenje i verifikaciju ušteda energije u RH i drugim državama u okruženju.

Danas vodi hrvatsku podružnicu World green building council na funkciji izvršnog direktora, koja djeluje u području održive gradnje, energije i mobilnosti, a angažiran je i pri savjetovanju vladinih organizacija te predstavlja RH pri istraživačko-razvojnim programima EU.

Oženjen je i ponosan otac jednog sina.

Više

Boris Svrtan

Rođen je u Rijeci 07. listopada 1964., a u Zagrebu pohađa osnovnu školu, glazbenu školu i V gimnaziju, te upisuje i 1988. diplomira glumu na Akademiji dramske umjetnosti, u klasi Neve Rošić. Trenutno je ravnatelj Gradskog dramskog kazališta "Gavella" i izvanredni profesor scenskog govora na ADU. Režirao je 15 predstava, autor je dva kazališna komada i četiriju dramatizacija. Bio je stalni član glumačkog ansambla GDK "Gavella" 17 godina, od 1989. do 2006., nakon čega mu je ostao vanjskim članom. Na pozornici teatra u Frankopanskoj ostvario je četrdesetak uloga, od kojih su najznačajnije Trigorin u "Galebu", Viktor u "Viktor ili Danu mladosti", Marko Labudan u "Brezi", Brick u "Mački na vrućem limenom krovu", Rakitin u "Mjesec dana na selu", Ostap Bender u "Zlatnom teletu",  Vladimir pl. Balloczansky u "Povratku Filipa Latinovića", Cigan u "Ptičicama", Ivanov u "Ivanovu", Bezdomni u "Majstoru i Margariti"... Osim u kazalištu "Gavella", igra i u drugim našim kazalištima te na festivalima poput DLJI, gdje je odigrao nekoliko značajnih uloga poput gospara Lukše u „Dubrovačkoj trilogiji“. Ostvario je brojne uloge na filmu i televizijama HTV, RTL i Nova TV, a snimio je i osamdesetak uloga na radiju. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su i Nagrada hrvatskog glumišta, Marulova nagrada za glumu i dramatizaciju, Nagrada "Fabijan Šovagović" za monodramu o Vladi Gotovcu „Moj slučaj“ i za ulogu u „Ptičicama“, Nagrada "Zlatni smijeh" za glumu i za dramatizaciju, Nagrada publike na "Gavella Fairu", Nagrada "Vladimir Nazor" za režiju i dramatizaciju romana „Metastaze“, specijalno priznanje na festivalu u Chicagu, SAD, Povelja Grada Zagreba, sudjelovao u mnogim humanitarnim projektima, a neke i inicirao, poput resocijalizacije hrvatskih branitelja kroz kazalište, te otvaranje prostora mladim redateljima u GDK“Gavella“ uz pomoć Rotary kluba.

Više

Nino Tičinović

Više

Milan Vesel

Milan Vesel rođen je 1962. Osnovu i srednju školu završio je u Zagrebu, a Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu. Informatika je obilježila njegov cijeli radni vijek. Nakon raznih pozicija u informatičkoj industriji, odlučio se na poduzetništvo. Od 2002. godine, na poziciji direktora, vodi društvo Imaves d.o.o. kojeg je i vlasnik. Oženjen je i otac dva sina.

Više

Mladen Vukmir

Mladen Vukmir partner osnivač odvjetničkog društva Vukmir i suradnici, diplomu pravnog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu stekao je 1985.god. 1989. god. stekao je diplomu Magistra intelektualnog vlasništva (Master in Intellectual Property) na fakultetu Franklin Pierce Law Center (danas University of New Hampshire) u S.A.D.-u. Nakon toga, radio je za odvjetničko društvo Fenwick & West u Kaliforniji te za talijansko odvjetničko društvo Pavia e Ansaldo. Savjetovao je u pripremi Priručnika o prijenosu tehnologije u UNIDO-u, Beč, Austrija, gdje je bio zadužen za vezu Licensing Executives Society (LES). 1991. god. osnovao je odvjetničko društvo Vukmir i suradnici. 1992. god. Mladen je angažiran kao stručni savjetnik od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske za vrijeme njegovog osnivanja. Kasnije je imenovan zastupnikom za patente i žigove i ovlašten za zastupanje pred DZIV-om gdje danas služi i kao član neovisnog Žalbenog vijeća za patente. Danas njegovo radno iskustvo obuhvaća specijalizaciju u intelektualnom vlasništvu, licenciranju, trgovačkom pravu, parnicama i arbitraži. Mladen Vukmir je također obavljao dužnost savjetnika za mnoge nacionalne i međunarodne organizacije, kao što su Vlada Republike Hrvatske (Ministarstvo znanosti i tehnologije), Svjetska banka, Europska komisija (program CARDS 2002, prisjednik) i Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO). Mladen Vukmir je Počasni konzul Kraljevine Danske u Zagrebu. Arbitar je pri Stalnom izabranom sudištu Hrvatske gospodarske komore, istaknuti posrednik pri Međunarodnom institutu za sprječavanje i rješavanje sporova (CPR) i panelist pri Administrativnom panelu za domene WIPO-a (UDRP). Mladen Vukmir je član AIPPI, IBA, ITechLaw, GALA, INTA, LES, UIA, epi i drugih stručnih tijela i organizacija. Mladen je Predsjedavajući Odbora za ADR INTA, te je imenovan u Upravni Odbor INTA za razdoblje od 2012 do 2015. Predsjednik je AIPPI Hrvatske Nacionalne Grupe.

Više